ที่ราบเท็นงุไดระ

ทุ่งมิดางะฮาระ

น้ำตกโชเมียว

มูโรโด

ที่ราบเท็นงุไดระ

มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ

ไดกันโบ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

มูโรโด