ไดกันโบ

ทุ่งมิดางะฮาระ

มูโรโด

มูโรโด

ทาเตยามะ

มูโรโด

เขื่อนคุโรเบะ

มูโรโด

ทาเตยามะ

มูโรโด