ที่ราบคุโรเบะไดระ

ทาเตยามะ

ทุ่งมิดางะฮาระ

ไดกันโบ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

เขื่อนคุโรเบะ

มูโรโด

ที่ราบเท็นงุไดระ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

เขื่อนคุโรเบะ