ที่ราบคุโรเบะไดระ

มูโรโด

ไดกันโบ

มูโรโด

มูโรโด

เขื่อนคุโรเบะ

มูโรโด

เขื่อนคุโรเบะ

มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ