ที่ราบคุโรเบะไดระ

ทุ่งมิดางะฮาระ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

มูโรโด

มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ

มูโรโด

มูโรโด

มูโรโด

ไดกันโบ