รถบัสด่วนพิเศษ JR สถานีนากาโน่-สถานีโองิซาวะ

รถบัสด่วนพิเศษ JR สถานีนากาโน่-สถานีโองิซาวะ (15 เมษายน - 30 พฤศจิกายน)

JR สถานีนากาโน่ ทางออกทิศตะวันออก JR สถานีชินาโน่ โอมัตจิ แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ・โรงแรมคุโรยอน รอแยล สถานีโองิซาวะ ช่วงเวลา
ค่าโดยสารเที่ยวเดียว:ผู้ใหญ่ (เด็ก) 2,100 เยน (1,050 เยน) 2,300 เยน (1,150 เยน) 2,600 เยน (1,300 เยน) ~9 มิถุนายน
2,300 เยน (1,150 เยน) 2,500 เยน (1,250 เยน) 2,800 เยน (1,400 เยน) 10 มิถุนายน~

ไม่ต้องจอง

รถด่วนพิเศษJR สถานีนากาโน่ ทางออกทิศตะวันออก (ชานชาลาหมายเลข 25)→ชินาโน่ โอมัตจิ・สถานีโองิซาวะ
ออกจาก JR สถานีนากาโน่ ทางออกทิศตะวันออก ★7:50 8:15 9:00 10:30 12:30 14:05 16:05
ถึงสถานีชินาโน่ โอมัตจิ 9:25 10:10 11:40 13:40 15:15 17:15
ถึงแหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ 9:35 10:20 11:50 13:50 15:25 17:25
ถึงโรงแรมคุโรยอน รอแยล 9:38 10:23 11:53 13:53 15:28 17:28
ถึงสถานีโองิซาวะ ★9:25 10:00 10:45 12:15 14:15 15:50
★ ช่วงเวลาให้บริการ… 15 เมษายน - 4 พฤศจิกายน

ไม่สามารถโดยสารได้เฉพาะแค่ระหว่างชินาโน่ โอมัตจิ~สถานีโองิซาวะ

รถด่วนพิเศษชินาโน่ โอมัตจิ・สถานีโองิซาวะ→JR สถานีนากาโน่ ทางออกทิศตะวันออก
ออกจาก สถานีโองิซาวะ ★10:30 12:00 13:40 14:40 15:40 16:40 ★18:05
ออกจาก โรงแรมคุโรยอน รอแยล 8:02 ★10:42 12:12 13:52 14:52 15:52 16:52 ★18:17
ออกจาก แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ 8:05 ★10:45 12:15 13:55 14:55 15:55 16:55 △17:40 ★18:20
ออกจาก สถานีชินาโน่ โอมัตจิ 8:20 ★11:00 12:30 14:10 15:10 16:10 17:10 △17:55 ★18:35
ถึงJR สถานีนากาโน่ ทางออกทิศตะวันออก 9:35 ★12:15 13:45 15:25 16:25 17:25 18:25 △19:10 ★19:50
★ ช่วงเวลาให้บริการ… 15 เมษายน - 4 พฤศจิกายน
△ ช่วงเวลาให้บริการ… 5 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน

ไม่สามารถโดยสารได้เฉพาะแค่ระหว่างโองิซาวะ~สถานีชินาโน่ โอมัตจิ

ALPICO (จำกัด) สาขานากาโน่
โทร : 0262-54-6000