ประกาศ

ขอให้ท่านตรวจสอบเวลาที่สามารถซื้อตั๋วออพชั่น JR ทาเทยามะแบบใช้ได้วันเดียวที่สถานีรถไฟ JR นางาโนะ ~JR長野駅での当日利用のJR立山黒部オプションきっぷの購入可能時間にご注意ください。


เราจะจำหน่ายตั๋ว Travel Service Center ที่ สถานีรถไฟ JR นางาโนะ ให้ท่านซื้อในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หากท่านซื้อตั๋ว ตั๋วออพชั่น JR ทาเทยามะ แบบใช้ได้วันเดียว ท่านจะไม่สามารถใช้บริการรถบัสด่วนพิเศษเที่ยว 8.15 น. และ 9.00 น.ที่ป้ายรถบัสสถานี JR นางาโนะประตูฝั่งตะวันออกได้ ขอให้ท่านใช้บริการรถบัสด่วนพิเศษเที่ยว 10.30 น. ที่ ป้ายรถบัสสถานี JR นางาโนะประตูฝั่งตะวันออก แทน


และเนื่องจากในระหว่างที่เปิดให้เข้าชมกำแพงหิมะนี้จะมีผู้เข้าชมเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะมีคนหนาแน่นมากที่สุดในช่วง 16-25 เมษายน จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเดินทางของท่านเป็นอย่างมาก ขอให้ท่านพึงระมัดระวังในข้อนี้ด้วย

Click Here

 

 

当日のJR長野駅のTravel Service Centerのきっぷの販売は10時から開始となります。JR立山黒部オプションきっぷを当日利用のお客様は、JR長野駅東口8:15出発および  9:00出発の特急バスはご利用いただけません。JR長野駅東口10:30出発の特急バスをご利用くださいますようお願いいたします。

 

尚、Snow Wallの期間中は多くのお客様がお越しになり、特に4/16~4/25の期間中は大変な混雑が予想されます。ご旅行を計画されているお客様は、行程に大きな影響がでることも想定されますので、十分ご注意願います。