ประกาศ

ที่สะดวกและราคาไม่แพง! ตอนนี้ขาย “Tateyama Kurobe Option Ticket”便利で安い!~新発売立山黒部オプションチケット~

ตอนนี้ขาย
“Tateyama Kurobe Option Ticket”

・นำTateyama Kurobe Option Ticket ไปที่ Tateyama Kurobe กัน!
・ช่วงเวลาจําหน่าย:4/16-11/9 2016
・ช่วงเวลาทีใช้ได้ :4/16-11/13 2016
・เส้นทางทีใช้ได:เทียวเดียวจาก นากาโนะ -> เด็นเท็ตสีโทยามะ หรือ เด็นเท็ตสึโทยามะ -> นากาโนะ
・ อายุการใช้งาน:5 วัน
・ค่าบริการ:ผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)9,000JPY
เด็ก (อายุ 6-11ปี)4,500JPY
OPチケタイ語

・ตรวจสอบข้อแนะนำเกี่ยวกับจุดจำหน่ายตั๋ว เงื่อนไขในการจำหน่ายตั๋ว และการใช้ตั๋วได้ที่เว็บไซต์ของ J R
Click Here

Baggage D アイコン

2015 version
timetable

◎ตั๋วสะดวกใช้และราคาถูกแบบอื่นๆของ JR
JAPAN RAIL PASS
Hokuriku Arch Pass

立山黒部オプションチケットを持って立山黒部へ行こう!
・発売期間:2016年4月16日から11月9日
・利用期間:2016年4月16日から11月13日
・利用区間:長野から電鉄富山、または電鉄富山から長野の片道利用
・有効期間:5日間
・料金:おとな(12歳以上)9,000円
こども(6歳から11歳)4,500円

発売箇所、発売条件、利用についての注意事項はJRのホームページをご確認ください。
クリックしてください。

◎他のJRの便利で安いチケット
JAPAN RAIL PASS
Hokuriku Arch Pass