ประกาศ

ประกาศเรื่องมาตรการต่อ COVID-19 ~COVID-19対策について~

ที่ เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่มิอาจสัมผัสได้ในเมืองกำลังรอคุณอยู่!
มาคืนความสดชื่นให้ร่างกายและจิตใจด้วยอากาศบริสุทธิ์และน้ำสะอาดใสกันเถอะ
เราได้ดำเนินการตามมาตรการด้านล่างนี้เพื่อป้องกัน COVID-19 อย่างเต็มที่
ดังนั้นจึงโปรดวางใจมาท่องเที่ยวพื้นที่ขุนเขาอันยิ่งใหญ่ซึ่งเชื่อมต่อโทะยะมะกับนะกะโนะแห่งนี้ได้เลย!

 

①ให้เจ้าหน้าที่สถานีและเจ้าหน้าที่บนรถสวมใส่หน้ากากอนามัย
②ตำเนินการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์บนรถแต่ละคันตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ
③ให้พนักงานทุกคนล้างมือและบ้วนปากให้สะอาด และมีการวัดอุณหภูมิร่างกายระหว่างการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงาน
④ทำการระบายอากาศในตัวรถตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ และพยายามจัดที่นั่งให้มีระยะห่างเท่าที่จะเป็นไปได้

 

ขอความกรุณาจากลูกค้าทุกท่าน
หากท่านมีอาการของไข้หวัด มีไข้ อ่อนเพลียอย่างรุนแรง หรือเหนื่อยหอบหายใจลำบาก กรุณางดใช้บริการ
กรุณาให้ความร่วมมือในการล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการไอในที่สาธารณะอย่างเหมาะสม