ประกาศ

สถานีทาเทยามะติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศอัตโนมัติแล้ว!~立山駅に自動外貨両替機を導入しました!

สถานีทาเทยามะติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศอัตโนมัติแล้ว!
รองรับสกุลเงินตามที่ระบุด้านล่าง!
ขอเชิญใช้บริการ

 

 

立山駅に自動外貨両替機を導入しました!

対応通貨は下記のとおりです。

ぜひご利用ください。