ประกาศ

เกี่ยวกับการใช้บริการส่งต่อสัมภาระระหว่าง โทยามะ → นากาโน่ ~富山 → 長野間における手荷物回送サービスのご利用について~

มื่อเดือนเมษายนได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบริการส่งต่อสัมภาระระหว่าง โทยามะ → นากาโน่ โปรดระวังด้วย

4月現在、富山→長野間 手荷物回送サービス内容が変更になっています。ご注意ください。