สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามฤดูกาล

นี่เป็นช่วงเวลาแห่งฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ดีที่สุดที่ไม่ควรพลาด ในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะมีลักษณะพิเศษ คือความโดดเด่นและเป็นที่หนึ่งอย่างชัดเจนเรื่องทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูง ธรรมชาติที่ทาเตยามะ-คุโรเบะแห่งนี้จึงเป็นที่ที่คุณต้องมาเยี่ยมและไม่ควรพลาดชมแม้แต่นาทีเดียว

ฤดูใบไม้ผลิ

เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ เส้นทางแอลป์จะกลายเป็นถนนหิมะที่ “ถูกแกะให้ผ่าน”ได้โดยตลอดอย่างแท้จริง ไม่มีสถานที่ใดที่จะสัมผัสประสบการณ์เช่นนี้ได้อีกแล้ว ผู้คนจำนวนมากจากทุกมุมโลกล้วนรู้สึกประทับใจอย่างมากมายกับความสูง 18 เมตรของกำแพงหิมะ เมื่อมองไกล ๆ จากรถบัสด้านบน เป็นท้องฟ้าสีคราม,มองระหว่างแนวกำแพงหิมะเป็นภูเขาฉาบหิมะสีขาวจัดมากมาย รวมทั้งเมื่อเดินเล่นกลางทุ่งหิมะที่เห็นสุดลูกหูลูกตาที่มูโรโด อาจได้พบนกสายฟ้าสีขาวระหว่างทางด้วยได้
นกไรโจที่ทาเตยามะถูกเรียกว่า(นกของเทพเจ้า) กล่าวกันว่าผู้ที่ได้เห็นนกไรโจจะได้พบกับความสุข นกไรโจสามารถพบเห็นได้บ่อยที่บริเวณมูโรโดและที่บ่อน้ำมิกุริกะ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน
หากจะมาชมกำแพงหิมะแนะนำให้มาช่วงเดือนมิถุนายน ถึงแม้จะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนก็ยังมีความสูงกว่า10เมตร สามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่ต้องรีบร้อนเนื่องจากคนที่มาเที่ยวในเดือนมิถุนายนมีน้อย อีกทั้งที่ทาเตยามะในช่วงเดือนมิถุนายน เมื่อเทียบกับช่วงอื่นแล้วอากาศอบอุ่นและสภาพอากาศไม่แปรปรวน

  • เส้นทางแอลป์ถูกหิมะปกคลุมอยู่(ภาพถ่ายทางอากาศระหว่างราบเท็นงุไดระและมูโรโด)

ฤดูร้อน

ต้นซุงใบกว้างเริ่มแตกกิ่ง,ในที่สุดหิมะที่ละลายเป็นน้ำและสะสมไว้ที่เขื่อนคุโรเบะจะเริ่มถูกระบายออกมาในฤดูร้อน ฤดูที่เหมาะกับกิจกรรมท่องเที่ยวทุกรูปแบบสำหรับนักท่องเที่ยว นักขึ้นเขา และการเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติ
มีเส้นทางเดินเขาอยู่มากมายภายในมูโรโด คุณจะสามารถมองเห็นเทือกเขาทาเตยามะได้จากที่นี่ เส้นทางที่แยกไปชินาโน-โอมัตจิจะใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง ทาเตยามะที่ฉายสะท้อนลงบนทะเลสาบจะเป็นภาพลักษณ์ที่คุณลืมไม่ได้เลย

ที่มูโรโดซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่ราบถึง12-15องศา แม้ในเดือนกรกฎาคมก็ยังมีหิมะหลงเหลืออยู่ สามารถเดินบนหิมะและสัมผัส หิมะได้

สถานที่น่าชม สีเขียวชอุ่ม(ของช่วงต้นฤดูร้อน)

ฤดูใบไม้ร่วง

ใบไม้ผลัดสีนั้น จะผลัดใบสีแดงและสีเหลืองลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่ยอดเขาจนถึงเชิงเขา เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน โดยใช้เวลาราว 1 เดือนครึ่ง
ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดที่มีความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความสูงจากน้ำทะเลมากเช่นนี้ คุณจะสามารถชมธรรมชาติแต่งแต้มสีสรรที่งดงามได้อย่างกลมกลืน ใบไม้สีเขียวบริเวณเชิงเขา สีแดงในฤดูใบไม้ร่วงบริเวณช่วงกลาง และสีขาวของหิมะตรงยอดเขาที่สูงที่สุด

ฤดูกาลแห่งใบไม้ผลัดสี

ปฏิทินชมใบไม้เปลี่ยนสีภูมิภาคชูบุ (ตอนกลางของญี่ปุ่น)

หิมะตกใหม่ (มูโรโด เดือนพฤศจิกายน)

บริเวณที่สูงที่สุดของทาเตยามะ,ที่มูโรโด หากหิมะตกเร็ว ช่วงปลายเดือนกันยายนจะมีหิมะตกครั้งแรก แต่ส่วนมากจะละลายและหาย ไปใน2,3วัน ในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ที่มูโรโด หิมะจะตกทับถมไม่ละลายและเหลือจนถึงฤดูใบไม้ผลิ จะถูกปกคลุมไปด้วย 「เนะยูกิ”หิมะที่ทับถมกัน”」 สามารถเห็นทิวทัศน์ของพื้นที่ทั้งแถบเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน

  • ถ่ายภาพที่ระลึกโดยมีแนวเขาทาเตยามะที่มีหิมะปกคลุมเป็นฉากหลัง
  • ตุ๊กตาหิมะและทะเลเมฆ
บึงมิกุริกะ(เดินจากสถานีมูโรโดประมาณ 20 นาที)

หากจะเดินทางมายังมูโรโดเพื่อสัมผัสกับหิมะแรกในเดือนพฤศจิกายน ขอแนะนำเส้นทางเข้ามาจากทางโอมัตจิ(Omachi IN)

เนื่องจากรถโดยสารเส้นทางระหว่างโองิซาวะถึงมูโรโดจะไม่ค่อยมีการหยุดเดินรถเนื่องจากผลกระทบทางธรรมชาติ เช่น หิมะตกทับถมเส้นทาง ฯลฯ ดังนั้นถึงแม้จะมีการหยุดเดินรถในช่วงสถานีทาเตยามะจนถึงที่ราบบิโจไดระจนทำให้ไม่สามารถเดินทางผ่านได้ แต่ถ้าหากเดินทางมาจากทางโอมัตจิก็จะสามารถต่อไปจนถึงมูโรโดได้ (เป็นการเดินทางแบบไปกลับจากช่วงชินาโนะโอมัตจิ – โองิซาวะไปถึงมูโรโด)