การเดินทางสู่เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

โดยเครื่องบิน

สนามบิน

สนามบินโทยาม่าคิโตะคิโตะ

เส้นทางการบินระหว่างประเทศ
กรุงโซล(OZ)- โทยาม่า
เซี่ยงไฮ้(FM)-
ต้าเหลียน(CZ)-
ไทเป(CI)-
ตารางเที่ยวบิน
English
繁體中文
簡体中文
한국어
เส้นทางการบินในประเทศ
ฮาเนดะ(NH)- โทยาม่า
ชินชิโตะเสะ(NH)-
ตารางเที่ยวบิน
English
繁體中文
簡体中文
한국어

สนามบินโคมัตสึ

เส้นทางการบินระหว่างประเทศ
กรุงโซล (KE) - โคมัตสึ
เซี่ยงไฮ้ (MU) -
ไทเป (BR) -
ตารางเที่ยวบิน
English
繁體中文
簡体中文
한국어
เส้นทางการบินในประเทศ
ฮาเนดะ (JL,NH) - โคมัตสึ
นาริตะ (FW,NH) -
ซัปโปโร (NH) -
Sendai(FW,NH) -
ฟุกุโอกะ (FW,NH) -
Naha(JL) -

เวลาที่ใช้

เข้าทางโทยาม่าจากเมืองหลักที่สำคั

โดยรถไฟ

โดยรถยนต์

เข้าทางชินาโน่โอมัตจิจากเมืองหลัก

โดยรถไฟ

โดยรถยนต์

อ้างอิง

รถไฟ

รถบัสทางด่วน

บริการรถเช่า

บริการขนส่งรถยนต์ส่วนตัว

ข้อมูลทางด่วน