เข้ามาจากสถานีโทยาม่า, สนามบินโทยาม่า, สถานีชินาโน่ โอมัตจิ ,สถานีนากาโน่

เข้าทางโทยาม่าจากเมืองหลักที่สำคัญ

จาก สนามบินโทยาม่า

ดูที่เว็บไซต์ สนามบินโทยาม่า.

ตารางเดินรถบัส(ภาษาญี่ปุ่น)สนามบินโทยาม่า⇔หน้าสถานีโทยาม่า

จาก สถานี โทยาม่า

การไปสถานีทาเตยามะ ให้เดินทางจากสถานีเด็นเทสึโทยาม่า โดยรถไฟจิโฮ-โทยาม่า ใช้เวลา 60 นาที สถานี สถานีเด็นเทสึโทยาม่า⇔สถานี JR โทยาม่า,ออกจากสถานีแล้วเดินต่ออีก 5 นาที

ดูเพิ่มเติมที่วิธีซื้อบัตรโดยสาร.

จาก สถานี ชินาโน่ โอมัตจิ

หากจะขึ้นรถบัสประจำทางไปยังโองิซาวะจากสถานีชินาโน่-โอมัตจิ ให้ขึ้นที่ป้ายจอดรถบัสที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของทางออกจากสถานี (ใช้บริการขนส่งสัมภาระได้ที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่อยู่ด้านขวามือของทางออกจากสถานี)

  • มีแผ่นพับหลายภาษาที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว(ภายในสถานีรถไฟ) และที่ศูนย์แนะนำข้อมูลโรงแรมและที่พัก (สมาคมธุรกิจโรงแรมเมืองโอมัตจิ)
  • ใช้บริการจัดส่งสัมภาระ ได้ที่ร้านอะลุพุสุโรมันกัง
  • ซื้อบัตรโดยสารรถบัสเพื่อไป สถานีโองิซาวะ ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารรถบัส *“บัตรโดยสารเส้นทางแอลป์” สามารถซื้อได้ที่สถานีโองิซาวะ
  • จากจุดที่ขึ้นรถบัสจะใช้เวลา 40 นาทีเพื่อไปถึงยังสถานีโองิซาวะ (สถานีปลายทาง) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางแอลป์

ดูแผนที่สถานี

ดูแผนที่สถานี

ตารางเวลาและค่าโดยสาร รถบัสด่วนพิเศษ สถานี นากาโน่ – สถานี โองิซาวะ

ซื้อตั๋วได้ในรถ กรุณาเตรียมเหรียญและธนบัตรย่อยให้พอดี
ตารางเวลา รถบัสด่วนพิเศษ สถานี นากาโน่ – สถานี โองิซาวะ

จุดขึ้นรถบัสด่วนพิเศษ สถานี นากาโน่ – สถานี โองิซาวะ

เคาน์เตอร์บริการรับส่งสัมภาระ บริการรับส่งสัมภาระต้องใช้ระยะเวลาและมีขั้นตอนในการดำเนินการ จากเคาน์เตอร์บริการรับส่งสัมภาระไปยังจุดขึ้นรถบัสด่วนพิเศษ ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

จุดขึ้นรถ ป้ายรถบัสหมายเลข 25