แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

เส้นทางต้นแบบ

→ เข้า-ออก โตเกียว ( ใช้ตั๋วออปชั่นทาเตยามะคุโรเบะ ) โตเกียวและทาเตยามะคุโรเบะ 5 วัน

・กรุณาใช้ตั๋วสุดคุ้มของเส้นทางแอลป์ “ตั๋วออปชั่นทาเตยามะ คุโรเบะ”ที่สามารถหาซื้อได้ที่โตเกียว

* โปรดตรวจสอบเวลารถไฟก่อนออกเดินทางเนื่องจากมีเที่ยวรถวิ่งน้อยในบางเส้นทาง

วันที่ 1

สนามบินนาริตะหรือสนามบินฮาเนดะ

โตเกียว

วันที่ 2

โตเกียว (สัมภาระสำหรับ 1 คืน)

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 1.5ชั่วโมง

นากาโน่

รถบัสทางด่วน 1.5ชั่วโมง

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ (พักในภูเขา)

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ (ทุ่งมิดางะฮาระ・Spring)

วันที่ 3

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

โทยาม่า(เที่ยวชมเมือง)

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 2ชั่วโมง

โตเกียว(เที่ยวชมเมือง)

โทยาม่า (แม่น้ำมัตสึ)

วันที่ 4

โตเกียว(เที่ยวชมเมือง 1 วัน)

โตเกียว

วันที่ 5

โตเกียว

สนามบินนาริตะหรือสนามบินฮาเนดะ