แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

คอร์สแบบพักที่โทยาม่า・คานาซาว่า

→ เข้า-ออก โคมัตสึ (คานาซาว่า) ทาเตยามะคุโรเบะ ・คานาซาว่า 5 วัน

* โปรดตรวจสอบเวลารถไฟก่อนออกเดินทางเนื่องจากมีเที่ยวรถวิ่งน้อยในบางเส้นทาง

วันที่ 1

เที่ยวบินตรงจากต่างประเทศหรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ

สนามบินโคมัตสึ

รถบัส + รถไฟ JR ประจำท้องถิ่น 30 นาที
รถบัสรับส่งจากสนามบิน 40 นาที

คานาซาว่า (เที่ยวชมเมือง)

คานาซาว่า

วันที่ 2・3

เที่ยวแบบไปกลับ 1 วันจาก โทยาม่า (ไปเที่ยวแบบสบาย ๆ ไม่ต้องพกสัมภาระ!)
(1)เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

คานาซาว่า

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 20นาที

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ (ไปกลับ 8ชั่วโมง)

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

โทยาม่า

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 20นาที

คานาซาว่า

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ (ทุ่งมิดางะฮาระ)

(2)ชิรากาว่าโกะ (มรดกโลก)

คานาซาว่า

รถบัส 1.5ชั่วโมง

ชิรากาว่าโกะ (มรดกโลก)

รถบัส 1.5ชั่วโมง

คานาซาว่า (เที่ยวชมเมือง)

ชิรากาว่าโกะ・โกะกายาม่า

(3)ทาคาโอกะ・ฮิมิ

คานาซาว่า

ชิงกังเซ็น 10นาที

Shin-ทาคาโอกะ (เที่ยวชมเมือง)

JR ฮิมิ line 30นาที

ฮิมิ (เที่ยวชมเมือง)

Local line 1.5ชั่วโมง

คานาซาว่า

ฮิมิ (ชายหาดฮิมิ)

วันที่ 4

เที่ยวคานาซาว่า 1 วัน (เที่ยวชมเมือง)

คานาซาว่า

วันที่ 5

คานาซาว่า

สนามบินโคมัตสึ

เที่ยวบินตรงจากต่างประเทศหรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ