แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

ตั๋วชุดสุดคุ้ม

→ เข้า-ออก นาโกย่า (1) 9 วัน

JR Central “ตั๋วแอลป์ทาเตยามะ - คุโรเบะ”
ขอบเขตที่สามารถใช้ตั๋วได้
  • นาโกย่า – ทากายาม่า – โทยาม่า (JR)
  • โทยาม่า – เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ – ชินาโน่ โอมัตจิ
  • ชินาโน่ โอมัตจิ – มัตสึโมโต้ – นาโกย่า (JR)
ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้
  • 8 วัน
  • ตั๋วรถไฟ JR แอลป์ทาเตยามะ - คุโรบะ อาจมีข้อจำกัดบางประการในเรื่องการระบุที่นั่งบนรถไฟด่วนและการลงรถไฟในสถานนีก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทาง
  • กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน้านี้
  • โปรดตรวจสอบเวลาขึ้นรถก่อนขึ้นโดยสารก่อนออกเดินทางเนื่องจากมีเที่ยวรถวิ่งน้อยในบางเส้นทาง

ที่ขีดเส้นใต้สีแดง คือ สามารถใช้ JR "โฮกุริกุอาร์คพาส" ได้

วันที่ 1

สนามบินนานาชาติชูบุ

รถไฟ หรือ รถบัส

นาโกย่า

วันที่ 2

นาโกย่า

(JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรส ไวด์ วิว ฮิดะ 2.5ชั่วโมง

ทากายาม่า

* ตั๋วเส้นทางแอลป์ สามารถลงระหว่างทางได้ระหว่างกิฟุและฮิดะ-ฟุรุกาว่า(รวมทั้งทากายาม่า)

ทากายาม่า

วันที่ 3

ทากายาม่าya

รถบัส 1ชั่วโมง

โกะกายาม่า・ชิรากาว่าโกะ (มรดกโลก)

รถบัส 1ชั่วโมง

ทากายาม่า

*The รถบัส requires a reservation.

โกะกายาม่า・ชิรากาว่าโกะ

วันที่ 4

ทากายาม่า

(JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรส ไวด์ วิว ฮิดะ 1.5ชั่วโมง

โทยาม่า

* ตั๋วเส้นทางแอลป์ สามารถลงระหว่างทางได้ระหว่างกิฟุและฮิดะ-ฟุรุกาว่า(รวมทั้งทากายาม่า)

โทยาม่า

วันที่ 5

เที่ยวแบบไปกลับ 1 วันจากโทยาม่า
(1)รถไฟแห่งหุบเขาคุโรเบะ

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 1.5ชั่วโมง

น้ำพุร้อนอุนะซึกิ / รถไฟแห่งหุบเขาคุโรเบะ (ไปกลับ)

รถไฟประจำท้องถิ่น

โทยาม่า

รถไฟแห่งหุบเขาคุโรเบะ

(2)คานาซาว่า

โทยาม่า

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 20นาที

คานาซาว่า

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 20นาที

โทยาม่า

คานาซาว่า

วันที่ 6

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ 6 - 7ชั่วโมง (ทาเตยามะ - โองิซาวะ)

รถบัส 20นาที

น้ำพุร้อนโอมัตจิ

*สามารถขึ้นหรือลงรถได้โดยไม่จำกัดระหว่าง โทยาม่า และ ชินาโน่ โอมัตจิ(ไม่จอดให้ลงตามป้ายจอดรถประจำทางท้องถิ่นบางแห่ง)

เส้นทางแอลป์ (กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ)

วันที่ 7

น้ำพุร้อนโอมัตจิ

รถบัส 15นาที

ชินาโน่ โอมัตจิ

JR สายโออิโตะ 1ชั่วโมง

มัตสึโมโต้

ปราสาทมัตสึโมโต้

วันที่ 8

มัตสึโมโต้

JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสไวด์ วิว ชินาโน่ 2ชั่วโมง

นาโกย่า

*ตั๋วเส้นทางแอลป์ สามารถลงระหว่างทางได้ระหว่าง เซบะ และ นากาซึกาวะ

วันที่ 9

นาโกย่า

รถไฟ หรือ รถบัส

สนามบินนานาชาติชูบุ