แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

ตั๋วชุดสุดคุ้ม

→ เข้า-ออก นาโกย่า (2) 7 วัน

JR Central “Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass”
ขอบเขตที่สามารถใช้ตั๋วได้
  • นาโกย่า – ทากายาม่า – โทยาม่า (JR)
  • โทยาม่า – เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ – ชินาโน่ โอมัตจิ
  • ชินาโน่ โอมัตจิ – มัตสึโมโต้ – นาโกย่า (JR)
ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้
  • 5 วัน
  • งรถบัส JR สายเก่าได้ไม่อั้น นาโกย่า – เกะโระ – ทาคายามะ – ฟุคุจิยามะ, ชินาโนะโอมาจิ – มัทสึโมโต้ – นาโกย่า
  • ภายในเส้นทางทาเทยามะคุโรเบะอัลไพน์ (ฟุคุจิยามะ – ทาเทยามะ – มุโระโด – ไดคัมโบ – เขื่อนคุโรเบะดัมมุ – ประตูชินาโนะโอมาจิมง) รถที่วิ่งในแต่ละเส้นทางก็นั่งได้ไม่อั้นเช่นกัน
  • โปรดดูรายละเอียดได้ที่นี่

ที่ขีดเส้นใต้สีแดง คือ สามารถใช้ JR "โฮกุริกุอาร์คพาส" ได้

วันที่ 1

สนามบินนานาชาติชูบุ

รถไฟ หรือ รถบัส

นาโกย่า

วันที่ 2

นาโกย่า

JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสไวด์ วิว ชินาโน่ 50นาที

นากาซึกาวะ

รถบัส 30นาที

มาโกเมะ (เมืองที่พักแรมในอดีต)

รถบัส 30นาที

นากาซึกาวะ

JR 40นาที

คิโซฟุกุชิม่า

มาโกเมะ (เมืองที่พักแรมในอดีต)

วันที่ 3

คิโซฟุกุชิม่า

JR สายชูโอ 20นาที

นาราอิ (เมืองที่พักแรมในอดีต)

JR สายชูโอ 45นาที

มัตสึโมโต้

ปราสาทมัตสึโมโต้

วันที่ 4

มัตสึโมโต้

JR สายโออิโตะ 1ชั่วโมง

ชินาโน่ โอมัตจิ

รถบัส 15นาที

น้ำพุร้อนโอมัตจิ

น้ำพุร้อนโอมัตจิ

วันที่ 5

น้ำพุร้อนโอมัตจิ(ส่งสัมภาระ)

รถบัส 20นาที

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ 6 - 7ชั่วโมง(โองิซาวะ - ทาเตยามะ)

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

โทยาม่า(รับสัมภาระ)

เส้นทางแอลป์ (มูโรโด / กำแพงหิมะ)

วันที่ 6

โทยาม่า

JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรส ไวด์ วิว ฮิดะ 1.5ชั่วโมง

ทากายาม่า (Or, โทยาม่า )

JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรส ไวด์ วิว ฮิดะ 4ชั่วโมง

นาโกย่า

ทากายาม่า

วันที่ 7

นาโกย่า

รถไฟ หรือ รถบัส

สนามบินนานาชาติชูบุ