แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

ตั๋วชุดสุดคุ้ม

→ เข้า-ออก โอซาก้า 7 วัน

JR West “ตั๋วแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ”
ขอบเขตที่สามารถใช้ตั๋วได้
  • โอซาก้า – โทยาม่า (JR + ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ)
  • โทยาม่า – เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ – ชินาโน่ โอมัตจิ
  • ชินาโน่ โอมัตจิ – นาโกย่า – โอซาก้า (JR + ชิงกังเซ็น)
ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้
  • 8 วัน
  • ตั๋วรถไฟ JR แอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ อาจมีข้อจำกัดบางประการในเรื่องการระบุที่นั่งบนรถไฟด่วนและการลงรถไฟในสถานนีก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทาง
  • กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม หน้านี้
  • โปรดตรวจสอบเวลาขึ้นรถก่อนขึ้นโดยสารก่อนออกเดินทางเนื่องจาก มีเที่ยวรถวิ่งน้อยในบางเส้นทาง

ที่ขีดเส้นใต้สีแดง คือ สามารถใช้ JR "โฮกุริกุอาร์คพาส" ได้

วันที่ 1

สนามบินนานาชาติคันไซ

Rail

โอซาก้า

วันที่ 2

โอซาก้า

JR ด่วนพิเศษธันเดอร์เบิร์ด + ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 3ชั่วโมง

โทยาม่า

โทยาม่า (แม่น้ำมัตสึ)

วันที่ 3・4

เที่ยวแบบไปกลับ 1 วันจากโทยาม่า (ไปเที่ยวแบบสบายๆไม่ต้องพกสัมภาระ!)
(1)รถไฟแห่งหุบเขาคุโรเบะ

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 1.5ชั่วโมง

น้ำพุร้อนอุนะซึกิ / รถไฟแห่งหุบเขาคุโรเบะ (ไปกลับ)

รถไฟประจำท้องถิ่น

โทยาม่า

รถไฟแห่งหุบเขาคุโรเบะ

(2)โกะกายาม่า (มรดกโลก)・ทาคาโอกะ

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 20นาที

ทาคาโอกะ

รถบัส 1ชั่วโมง

โกะกายาม่า (มรดกโลก)

รถบัส 1ชั่วโมง

ทาคาโอกะ (เที่ยวชมเมือง)

รถไฟประจำท้องถิ่น 20นาที

โทยาม่า

โกะกายาม่า

(3)คานาซาว่า

โทยาม่า

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 20นาที

คานาซาว่า

ชิงกังเซ็น

โทยาม่า

คานาซาว่า

วันที่ 5

โทยาม่า(ส่งสัมภาระ)

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ 6 - 7ชั่วโมง(ทาเตยามะ - โองิซาวะ)

ชินาโน่ โอมัตจิ(รับสัมภาระ)

JR สายโออิโตะ 1ชั่วโมง

มัตสึโมโต้

*สามารถเดินทางได้ไม่จำกัดระหว่าง โทยาม่า และ ชินาโน่ โอมัตจิ (ไม่จอดให้ลงตามป้ายจอดรถประจำทางท้องถิ่นบางแห่ง)

เส้นทางแอลป์ (มูโรโด / เดือนพฤศจิกายน)

วันที่ 6

มัตสึโมโต้

JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสไวด์ วิว ชินาโน่ 2ชั่วโมง

นาโกย่า

ชิงกังเซ็น

โอซาก้า

ปราสาทมัตสึโมโต้

วันที่ 7

โอซาก้า

สนามบินนานาชาติคันไซ