ตารางเวลา

สำหรับท่านที่จะเดินทางไปที่เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

มาสร้างตารางเวลากันเถอะ !

สำหรับท่านที่คิดจะไปเที่ยวเส้นทางแอลป์
เมื่อใส่วันที่และเวลาออกเดินทาง ตารางเวลาเป้าหมายจะถูกสร้างขึ้น โดยอัตโนมัติ ลองนำไปใช้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยว

 • เมื่อใส่วันที่และเวลาออกเดินทาง ตารางเวลาเป้าหมายจะถูกสร้างขึ้น โดยอัตโนมัติ ลองนำไปใช้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยว
 • * กรุณาเลือกจุดหมายปลายทาง 1 แห่งจากใน 3 แห่ง ""ทุ่งมิดางะฮาระ ・มูโรโด・ เขื่อนคุโรเบะ"" (จุดอื่นๆไม่สามารถเลือกได้)
 • * ระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 เมษายน จะเปิดเส้นทางระหว่างสถานีทาเตยามะและทุ่งมิดางะฮาร่า
  "จุดหมายปลายทาง" อื่น นอกจาก "ทุ่งมิดางะฮาระ" ไม่สามารถเลือกได้
  และไม่สามารถเลือก "สถานที่ออกเดินทาง・จุดสิ้นสุดการเดินทาง" ของ "ฝั่งนากาโน" ได้
สร้างตารางเวลา เพื่อให้เพลิดเพลินกับวันดังกล่าวได้อย่างชาญฉลาด
 1. STEP1เลือกวันเวลาที่จะออกเดินทาง

  วันที่

  ※()内のアルファベットは混雑具合を表しています。詳しくはこちら

  เวลา
 2. STEP2เลือกสถานที่ออกเดินทาง

  สถานที่ออกเดินทาง
 3. STEP3เลือกจุดหมายปลายทางและเวลาที่จะอยู่

  จุดหมายปลายทาง
 4. STEP4เลือกจุดสิ้นสุดการเดินทาง

  จุดสิ้นสุดการเดินทาง