เที่ยวเดียว ①สถานี ทาเตยามะ ⇒ โองิซาวะ

6ชั่วโมง(แวะรับประทานอาหารกลางวัน1ชั่วโมง + ให้เลือก 1~2ชั่วโมง

สามารถพักชมธรรมชาติสบาย ๆ ระหว่างเส้นทางได้

สถานี ทาเตยามะ (สามารถพักได้)

ทาเตยามะเคเบิลคาร์ / 7 นาที

ที่ราบบิโจไดระ (ต้นสนหญิงงาม ทัศนศึกษา , ให้เลือก: เดินท่องเที่ยวในป่า)

เดินท่องเที่ยวในป่า

รถบัสที่ราบสูงทาเตยามะ / 30นาที (สามารถมองเห็นน้ำตกโชเมียวได้จากรถบัส)

(ให้เลือก: ลงรถที่ทุ่งมิดางะฮาระ เดินเล่นที่ลุ่มมีน้ำขังสามารถพักได้)

รถบัสที่ราบสูงทาเตยามะ / 20นาที

มูโรโด (รับประทานอาหารกลางวัน, เดินเล่นl17 เมษายน (กรณีปี 2012)~ต้นเดือน-มิถุนายน สัมผัสประสบการณ์ สัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกลางกำแพงหิมะ, สามารถพักได้)

สัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกลางกำแพงหิมะ

รถบัสไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเตยามะ / 10นาที

ไดกันโบ (จุดชมวิวบนเขื่อน สถานีรถไฟ หรือชมความสวยงามได้จากชั้น 2)

ทาเตยามะ กระเช้าไฟฟ้า / 7นาที

ที่ราบคุโรเบะไดระ

เคเบิลคาร์คุโรเบะ / 5นาที

ทะเลสาบคุโรเบะ (สามารถพักได้)

เดิน 15นาที

ทัศนศึกษาเขื่อนคุโรเบะ

เขื่อนคุโรเบะ

เขื่อนคุโรเบะ

รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น / 16นาที

สถานีโองิซาวะ

รถโดยสารประจำทาง

(สามารถพักแรมที่ แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิได้)