เที่ยวเดียว ②โองิซาวะ ⇒ สถานี ทาเตยามะ

6ชั่วโมง(แวะรับประทานอาหารกลางวัน1ชั่วโมง + ให้เลือก 1~2ชั่วโมง

สามารถพักชมธรรมชาติสบาย ๆ ระหว่างเส้นทางได้

สถานีโองิซาวะ

รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น 16นาที

เขื่อนคุโรเบะ

ทัศนศึกษาเขื่อนคุโรเบะ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

เดิน 15นาที

ทะเลสาบคุโรเบะ (สามารถพักได้)

เคเบิลคาร์คุโรเบะ 5นาที

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ทาเตยามะ กระเช้าไฟฟ้า 7นาที

ไดกันโบ (จุดชมวิวบนเขื่อน สถานีรถไฟ หรือชมความสวยงามได้จากชั้น 2)

รถบัสไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเตยามะ 10นาที

มูโรโด (รับประทานอาหารกลางวัน, เดินเล่นl, 17 เมษายน (กรณีปี 2012)~ต้นเดือน-มิถุนายน สัมผัสประสบการณ์ สัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกลางกำแพงหิมะ, สามารถพักได้)

มูโรโด

รถบัสที่ราบสูงทาเตยามะ 20นาที

(ให้เลือก:ลงรถที่ ทุ่งมิดางะฮาระ ・เดินเล่นที่ลุ่มมีน้ำขัง มีที่ให้พักได้ . สามารถพักได้)

รถบัสที่ราบสูงทาเตยามะ 30นาที
(สามารถมองเห็นน้ำตกโชเมียวได้จากรถบัส)

ที่ราบบิโจไดระ ( ต้นสนหญิงงาม ทัศนศึกษา,ให้เลือกเดินท่องเที่ยวในป่า)

ที่ราบบิโจไดระ

ทาเตยามะเคเบิลคาร์ / 7 นาที

สถานี ทาเตยามะ (สามารถพักได้)