ไปกลับ ③สถานีทาเตยามะ ⇔ กลับ สถานีทาเตยามะ

8~9ชั่วโมง (แวะรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง)

สามารถพักชมธรรมชาติสบาย ๆ ระหว่างเส้นทางได้

สถานีทาเตยามะ (สามารถพักได้)s

ทาเตยามะเคเบิลคาร์ / 7 นาที

ที่ราบบิโจไดระ ( ต้นสนหญิงงาม, ให้เลือก: เดินท่องเที่ยวในป่า)

มูโรโด

รถบัสที่ราบสูงทาเตยามะ / 30 นาที (สามารถมองเห็นน้ำตกโชเมียวได้จากรถบัส)

(ให้เลือก:ลงรถที่ทุ่ ทุ่งมิดางะฮาระ ・ เดินเล่นที่ลุ่มมีน้ำขัง มีที่ให้พักได้ )

รถบัสที่ราบสูงทาเตยามะ / 20 นาที

มูโรโด (รับประทานอาหารกลางวัน, เดินเล่นl,17 เมษายน (กรณีปี 2012)~ต้นเดือน-มิถุนายน สัมผัสประสบการณ์ สัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกลางกำแพงหิมะ,สามารถพักได้)

สัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกลางกำแพงหิมะ

รถบัสไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเตยามะ / 10 นาที

ไดกันโบ (จุดชมวิวบนเขื่อน สถานีรถไฟ หรือชมความสวยงามได้จากชั้น 2)

กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ / 7 นาที

ที่ราบคุโรเบะไดระ

คุโรเบะเคเบิลคาร์ / 5 นาที

ทะเลสาบคุโรเบะ(สามารถพักได้)

เดิน 15นาที

ทัศนศึกษาเขื่อนคุโรเบะ

เขื่อนคุโรเบะ

ไป-กลับ