เส้นทางเดินเล่น

ดูรายละเอียดที่หน้าแผนที่เดินเที่ยว(PDF 5.7MB)

ที่ราบบิโจไดระ

ชื่อเส้นทาง ระยะทาง ใช้เวลา ระดับความยากง่าย
เส้นทางด้านใน 2 ก.ม 1 ชม
เส้นทางครึ่งรอบ 2.5 ก.ม 1 ชม 50 นาที
เส้นทางวงแหวน 4 ก.ม 2 ชม 30 นาที

ทุ่งมิดางะฮาระ

ชื่อเส้นทาง ระยะทาง ใช้เวลา ระดับความยากง่าย
เดินเที่ยวทุ่งมิดางะฮาระฮาระเส้นทางด้านใน 1 ก.ม 40 นาที
เส้นทางวงแหวนบนไม้ 2 ก.ม 1 ชม 20 นาที
เส้นทางเดินเล่นชมวิวที่ปล่องภูเขาไฟทาเตยามะ 600 ม ↑20 นาที / ↓15 นาที

มูโรโด

ชื่อเส้นทาง ระยะทาง ใช้เวลา ระดับความยากง่าย
เส้นทางเดินไป-กลับบึงมิกุริกะ 600 ม 30 นาที
เส้นทางเดินรอบบึงมิกุริกะ 1.7 ก.ม 1 ชม
วกกลับที่ ไรโจซาวะ 2.4 ก.ม 2 ชม 30 นาที

เขื่อนคุโรเบะ

ชื่อเส้นทาง ระยะทาง ใช้เวลา ระดับความยากง่าย
เส้นทางครอสสั้น 500 ม 45 นาที
เส้นทางเต็มครอส 1.9 ก.ม 1 ชม 50 นาที
เส้นทางล่องเรือนำเที่ยว 2.5 ก.ม 2 ชม 30 นาที

อื่น ๆ

อิจิโนะทานิโดอุ-ชิชิงะบานะ ทางเรียบที่ราบเท็นงุ จุดชมวิวบนเขา มูโรโด ปีนขึ้นเขาทาเตยามะ
4 กม 1.7 กม 2 กม 2.5 กม
↑ 3 ชม / ↓ 2 ชม 30 นาที 1ชม ↑ 1ชม 30นาที / ↓ 1ชม ↑ 2ชม / ↓ 1ชม 40นาที