ประกาศ

เรียนผู้ใช้ Weekday Discount WEB ticket .~平日割WEBきっぷをご利用のお客様へ~

โปรดทราบว่าท่านจะไม่สามารถใช้ Weekday Discount WEB ticket ได้ในช่วงวันหยุดเทศกาลโอบ้งของญี่ปุ่น (ระหว่างวันที่ 10-20 สิงหาคม)

Click here – Information for Weekday Discount WEB ticket –