ทะเลหมอกที่เปลี่ยนไปทุกขณะ เมื่อมองไปยังทิวทัศน์อันน่าพิศวงที่อยู่ห่างไกลออกไป จะทำให้รู้สึกได้ถึงความน่าประทับใจที่หาไม่ได้ที่เบื้องล่าง ดังสวรรค์บนเมฆที่อยู่ห่างไกลออกไปจากทางโลก ความลี้ลับของธรรมชาติจะเติมเต็มหัวใจให้รู้สึกถึงความแปลกและความปรีดา