เมื่อเวลาพระอาทิตย์เริ่มตกดิน ผิวของน้ำในบึงที่ทุ่งมิดางะฮาระจะกลายเป็นสีแดงเจิดจ้าตามพระอาทิตย์ตกดิน ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์หายเข้าไปในทะเลหมอก นับเป็นทัศนียภาพล้ำค่าที่จะต้องชื่นชมให้ได้ในชั่วชีวิตหนึ่ง