เมื่อเวลาพระอาทิตย์เริ่มตกดิน ผิวของน้ำในบึงที่ทุ่งมิดางะฮาระจะกลายเป็นสีแดงเจิดจ้าตามพระอาทิตย์ตกดิน เมื่อเวลาใน 1 วันสิ้นสุดลง ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์หายเข้าไปในทะเลหมอก นับเป็นทัศนียภาพล้ำค่าที่จะต้องชื่นชมให้ได้ในชั่วชีวิตหนึ่ง