การได้สักการะแสงแห่งดวงอาทิตย์ นับเป็นการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่ ถือเป็นช่วงเวลาพิเศษที่จะได้ทำระลึกถึงความเคารพที่มีต่อธรรมชาติและคุณค่าของชีวิตที่สามารถรับรู้ได้จากทางผิวหนัง