ทาเตยามะถือเป็นภูเขาที่รวมทั้งนรกและดินแดนแห่งสรวงสวรรค์เข้าไว้ด้วยกัน ภูเขาทาเตยามะอันน่าเคารพและน่าเกรงขามท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์และอาบด้วยแสงอาทิตย์ช่วยเติมเต็มให้ภูเขาทาเตยามะดูเคร่งขรึมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้