ที่ราบบิโจไดระซึ่งตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรนั้น ถูกปกคลุมด้วยผืนป่าที่ถูกคัดเลือกให้เป็น 1ใน 100 ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีต้นสนทาเตยามะอายุตั้งแต่หลายร้อยปีไปจนถึงอายุเกือบพันปี กระจายอยู่ทั่ว กลายเป็นผืนป่าที่ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งทั้งต้นโทชิ ต้นมิซุนาระและต้นโฮโนะกิ