น้ำตกโชเมียวถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติและสถานที่ที่มีความงดงามของประเทศ นอกจากนี้ยังถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในน้ำตก 100 แห่งของญี่ปุ่นและหนึ่งในร้อยสถานที่ภูมิทัศน์ทางเสียงของญี่ปุ่น สามารถของเห็นทิวทัศน์ทั้งหมดได้จากหน้าต่างของรถบัสที่ราบสูงและจากไดกันโบ