การเดินเล่นท่ามกลางทุ่งหิมะ บริเวณที่ราบมูโรโดใกล้ๆกับบึงมิกุริกะ เป็นต้น ก็ทำให้เพลิดเพลิน นกไรโจที่อาศัยอยู่ที่เขตป่าต้นสนในบริเวณใกล้เคียง ปรากฏตัวออกมาให้เห็นในบางครั้งบางคราว การมีชีวิตรอดมาได้ท่ามกลางธรรมชาติอันโหดร้ายและ รูปร่างที่น่ารักและสง่างามของนกเหล่านั้น ต่างดึงดูดให้ผู้คนหลงไหล