ภาพของภูเขาที่อยู่รอบๆและก้อนเมฆอันงดงามที่ถูกสะท้อนลงบนบึงมิกุริกะและบึงมิโดริกะซึ่งสามารถมองเห็นภูเขาทาเตยามะได้ทั่วนั้น ถือเป็นทัศนียภาพที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง