ที่บริเวณรอบๆ มูโรโด ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของทาเตยามะได้อย่างสบายๆ น้ำใต้ดิน "ทามะโดโนะ โนะ ยูซุย" ที่อยู่ตรงบริเวณลานกว้างเมื่อออกมาด้านนอกสถานีมูโรโดนั้น เป็นน้ำใต้ดินที่มีความเย็น 2- 5 องศา และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยแห่งของแหล่งน้ำที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วย