ที่บริเวณ "กะกิตะ" ของที่ราบสูงทุ่งมิดางะฮาระ ถือเป็นสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด บริเวณหนองน้ำขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีจำนวนมากกว่า 3,000 แห่งนั้น สามารถมองเห็นเส้นใยของดอกวาตะสุเกะสีขาวและเมฆที่ล่องลอยสะท้อนลงบนผิวน้ำได้อย่างชัดเจน ในฤดูร้อนท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมพืชพันธุ์ไม้บนภูเขาสูงที่มีให้เห็นได้เฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำเท่านั้น และในฤดูใบไม้ร่วง สามารถเพลิดเพลินกับการชมใบไม้เปลี่ยนสีไปพร้อมๆ การเดินป่าได้ด้วย