วิธีซื้อบัตรโดยสาร

การจองบัตรทางเว็บและการจำหน่ายล่วงหน้า (เฉพาะที่ออกจากสถานีทาเตยามะเท่านั้น)

เปิดจำหน่าย

 • ยานพาหนะที่ออกจากสถานีทาเตยามะ สามารถสมัครและซื้อล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์
 • บัตรโดยสารที่ระบุไว้ด้านบนจะมี "บัตรระบุเวลาเคเบิลคาร์ทาเตยามะที่ออกจากสถานีทาเตยามะ" รวมอยู่ด้วย
  * ไม่สามารถระบุเวลาโดยสารพาหนะอื่นได้นอกจากเคเบิลคาร์ทาเตยามะ กรุณายืนต่อแถวที่ช่องตรวจบัตรโดยสารของแต่ละยานพาหนะ
 • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
 • "Tateyama Kurobe Alpine Route WEB Ticket"page(in English)

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • การยกเลิก กรุณาทำการยกเลิกทางเว็ปไซต์ก่อนเวลา 2:59P.M องวันก่อนหน้าที่จะโดยสาร หากยกเลิกหลังจากนั้นจะต้องเสียค่ายกเลิก
 • กรณีที่จะเปลี่ยนแปลง (วันที่จะใช้บัตร จำนวนคน เวลา เส้นทางที่กำหนด) จะต้องทำการยกเลิกก่อนครั้งหนึ่งแล้วจึงค่อยดำเนินการใหม่

การรับเรื่องและการโดยสาร

 • ในวันที่จะใช้บัตร จะต้องดำเนินการทำเรื่องออกบัตรที่ "ช่องติดต่อสอบถามการจองบัตรทางเว็บ" หลังจากได้รับบัตร กรุณาโดยสารตามเวลาที่จองไว้
 • กรุณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนโดยสาร 15 นาที
 • โปรดระวังเนื่องจากช่วงเวลาที่ผู้คนแออัด ช่องติดต่อสอบถามอาจมีผู้คนเนืองแน่น
 • กรณีที่ไม่สามารถรับเรื่องได้ตามความต้องการของลูกค้าในวันที่จะใช้งาน เวลาที่จองจะไม่มีผลใช้งาน
 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ "บัตรที่จำหน่ายทางเว็บ" กรุณาดูที่ "Tateyama Kurobe Alpine Route Web Ticket" (ภาษาอังกฤษ)