ปฏิทินรอรับฤดูแห่งการท่องเที่ยว

ส้นทางแอลป์จะมีผู้คนแน่นพลุกพล่านมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว・วัน・ช่วงเวลา・สภาพอากาศต่าง ๆ แต่ตามปกติ ผู้คนจะแน่นพลุกพล่านคือเวลาดังต่อไปนี้

 • สถานี ทาเตยามะ
  ทิศทางที่มุ่งไปยังมูโรโด นักท่องเที่ยวจะมีมากช่วงเวลาประมาณ 9~11นาฬิกา
 • มูโรโด
  การเดินทางจากมูโรโดไปยังแต่ละทิศทาง จะพลุกพล่านมากระหว่างช่วง 13:00-15:00 นาฬิกา
 • สถานี โองิซาวะ
  ทิศทางที่มุ่งไปยังโองิซาวะ จะมีนักท่องเที่ยวมากช่วงเวลาประมาณ 8.30~11นาฬิกา และจากเขื่อนคุโรเบะออกมาผู้คนจะคับคั่งที่สถานีคุโรเบะโกะ・สถานีคุโรเบะไดระ

ปฏิทินคาดการณ์เรื่องความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์

สภาพความแออัดในแต่ละวัน ถูกคาดการณ์ไว้ดังต่อไปนี้ กรุณาใช้ในการอ้างอิงการวางแผนท่องเที่ยว (จำนวนนักท่องเที่ยวนี้เป็นจำนวนที่คาดการณ์ไว้)

 • ไม่ถึง 1,000 คน ・・・・
  ระดับความแออัด E
  ค่อนข้างไม่แออัด
 • 1,000 - 3,000 คน ・・・
  ระดับความแออัด D
  สามารถโดยสารได้อย่างราบรื่น
 • 3,000 - 5,000 คน ・・・
  ระดับความแออัด C
  3,000 - 5,000 คน
 • 5,000 - 6,000 คน ・・・
  ระดับความแออัด B
  ค่อนข้างแออัด อาจต้องใช้เวลาในการรอโดยสารเคเบิ้ลคาร์และกระเช้าไฟฟ้า เป็นต้น ประมาณ 1 ชั่วโมง
 • 6,000 คนขึ้นไป ・・・・
  ระดับความแออัด A
  แออัดมาก อาจต้องใช้เวลาในการรอโดยสารเคเบิ้ลคาร์และกระเช้าไฟฟ้า เป็นต้น 90 นาทีขึ้นไป
2016/4
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 × 2 ×
3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 ×
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -

* คาดการณ์จากข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมา ในวันจริงอาจมีความแออัดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อันเนื่องมาจากสภาพอากาศและช่วงเวลา