ราคาค่าโดยสาร

ราคาค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป)
เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี)
หมายเหตุ : จะไม่นับรวมเด็กหรือทารกที่อายุต่ำกว่า 6 ปี (ไม่เสียค่าโดยสาร)

(¥) เงินเยนญี่ปุ่น
สถานีเด็นเทสึโทยาม่า 1,200
600
3,010
1,510
3,630
1,820
7,950
3,980
เดินเท้า 9,490
4,750
10,500
5,260
10,850
5,430
2,400
1,200
สถานี ทาเตยามะ. 1,810
910
2,430
1,220
6,750
3,380
8,290
4,150
9,300
4,660
9,650
4,830
5,250
2,770
3,120
1,570
ทุ่งมิดางะฮาระ 810
410
5,130
2,570
6,670
3,340
7,680
3,850
8,030
4,020
6,710
3,360
4,310
2,160
1,410
710
มูโรโด 4,320
2,160
5,860
2,930
6,870
3,440
7,220
3,610
13,190
6,600
10,790
5,400
7,890
3,950
6,480
3,240
ทะเลสาบคุโรเบะ
เดินเท้า เขื่อนคุโรเบะ Dam 1,540
770
2,550
1,280
2,900
1,450
15,760
7,890
13,360
6,690
10,460
5,240
9,050
4,530
2,570
1,290
โองิซาวะ 1,010
510
1,360
680
17,780
8,910
15,380
7,710
12,480
6,260
11,070
5,550
4,590
2,310
2,020
1,020
แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ 530
270
18,260
9,140
15,860
7,940
12,960
6,490
11,550
5,780
5,070
2,540
2,500
1,250
1,060
540
ชินาโน่-โอมัตจิ

ตั๋วชุดสุดคุ้ม

ตั๋วออปชั่นทาเตยามะคุโรเบะ

A great value, convenient ticket that covers all transport links between Dentetsu Toyama Station and Nagano Station

Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass

ตั๋วแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ

นี่คือบัตรชุดเดินทาง ใช้ได้ตั้งแต่ผู้ที่มาจากเมืองใหญ่เช่น เกียวโต-โอซาก้า-นาโกย่า ต่าง ๆ โดยทางรถไฟ และใช้ในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะได้ด้วย