วิธีซื้อบัตรโดยสาร

การจองบัตรทางเว็บและการจำหน่ายล่วงหน้า (เฉพาะที่ออกจากสถานีทาเตยามะเท่านั้น)

เปิดจำหน่าย

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

  • การยกเลิก กรุณาทำการยกเลิกทางเว็ปไซต์ก่อนเวลา 11:59 น.ของวันก่อนหน้าที่จะโดยสาร หากยกเลิกหลังจากนั้นจะต้องเสียค่ายกเลิก
  • กรณีที่จะเปลี่ยนแปลง (วันที่จะใช้บัตร จำนวนคน เวลา เส้นทางที่กำหนด) จะต้องทำการยกเลิกก่อนครั้งหนึ่งแล้วจึงค่อยดำเนินการใหม่

การรับเรื่องและการโดยสาร

  • ในวันที่จะใช้บัตร จะต้องดำเนินการทำเรื่องออกบัตรที่ "ช่องติดต่อสอบถามการจองบัตรทางเว็บ" หลังจากได้รับบัตร กรุณาโดยสารตามเวลาที่จองไว้
  • กรุณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนโดยสาร 15 นาที
  • โปรดระวังเนื่องจากช่วงเวลาที่ผู้คนแออัด ช่องติดต่อสอบถามอาจมีผู้คนเนืองแน่น
  • กรณีที่ไม่สามารถรับเรื่องได้ตามความต้องการของลูกค้าในวันที่จะใช้งาน เวลาที่จองจะไม่มีผลใช้งาน
  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ "บัตรที่จำหน่ายทางเว็บ" กรุณาดูที่ "Web Ticket Reservation" (ภาษาอังกฤษ)