วิธีซื้อบัตรโดยสาร

ตั๋ววัน

เปิดจำหน่าย

 • บัตรโดยสารประเภทวันเดียว กรุณาซื้อโดยอ้างอิงตามตารางด้านล่าง
 • บัตรโดยสารประเภทวันเดียวจะจำหน่ายให้เฉพาะในวันที่ลูกค้าต้องการใช้จริงเท่านั้น บัตรโดยสารประเภทวันเดียวจะไม่มีการจำหน่ายล่วงหน้า
 • บัตรโดยสารมีอายุใช้ได้ 5 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อ ไม่ได้เป็นการขึ้นได้แบบไม่จำกัดเที่ยว
 • การชำระเงิน สามารถชำระได้ด้วยเงินสดและบัตรเครดิต
  สถานีที่สามารถใช้บัตรเครดิตได้คือสถานีที่เขียนระบุไว้ Cในตารางด้านล่าง
 • ไม่สามารถใช้บัตรโดยสาร JR Rail Pass ได้ สามารถใช้ได้ที่ JR ระหว่าง ชินาโน่โอมัตจิ ถึง นากาโน่
 • เวลาเริ่มจำหน่ายบัตรโดยสาร ที่สถานีทาเตยามะและโองิซาวะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ก่อนรถเที่ยวแรกออก 40 นาที
 • สำหรับช่วงเวลาที่ผู้คนแออัด อาจต้องใช้เวลาในการซื้อและใช้เวลาจนกว่าจะได้โดยสาร
 • ในวันที่ผู้คนวุ่นวายอาจจำกัดการจำหน่ายเป็นเขตหรือบัตรโดยสารประเภทวันเดียวสำหรับไปกลับ ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกจำหน่าย

การโดยสาร

 • เมื่อจะโดยสารเคเบิลคาร์ทาเตยามะจากสถานีทาเตยามะและเมื่อจะโดยสารรถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็นจากสถานีโองิซาวะ กรุณาโดยสารตามเวลาที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร สำหรับการระบุเวลาโดยสารจะระบุได้เฉพาะในวันที่จะโดยสารเท่านั้น
 • กรณีที่ต้องการระบุเวลาโดยสารเคเบิลคาร์ทาเตยามะล่วงหน้า(ออกจากสถานีทาเตยามะ)จะมีในเว็ปไซต์อย่างเป็นทางการของเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ กรุณาจองบัตรทางเว็ปไซต์ โปรดทราบล่วงหน้าว่าจะมีการจำกัดจำนวนในการจอง สำหรับรถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็นยังไม่มีการเปิดให้จองทางเว็ปไซต์ สำหรับการโดยสารจากสถานีอื่นๆ กรุณายืนต่อแถวที่ช่องตรวจบัตรโดยสารของยานพาหนะแต่ละชนิด

โทยาม่า・ทาเตยามะ → โองิซาวะ・ชินาโน่ โอมัตจิ・นากาโน่

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร

1สถานีเด็นเทสึโทยาม่าสามารถใช้บัตรเครดิตได้
คำเตือน

"สามารถซื้อตั๋วระหว่างเด็นเทสึโทยาม่า ถึงโองิซาวะได้ที่สถานีเด็นเทสึโทยาม่า โดยขอซื้อตั๋วจาก โองิซาวะ ถึง บ่อน้ำพุร้อนโอมัตจิ และชินาโน่โอมัตจิ ได้ที่สถานีโองิซาวะ สามารถจองเวลาขึ้นเคเบิ้ลคาร์ทาเตยามะที่ออกจากสถานีทาเตยามะได้ (พาหนะอื่นที่นอกเหนือจากเคเบิลคาร์ทาเตยามะยังไม่มีระบบจองสำหรับลูกค้าส่วนบุคคล)
สามารถใช้บริการขนส่งสัมภาระได้ที่น
ี่ ในกรณีที่จะใช้บริการขนส่งสัมภาระ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ กรุณามาก่อนเวลาขึ้นรถ 20-30 นาที"

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร

นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดไว้ด้านบน กรุณาซื้อบัตรโดยสารไปสถานีทาเตยามะที่เครื่องจำหน่ายตั๋ว และซื้อตั๋วเส้นทางแอลป์ที่สถานีทาเตยามะ

2สถานี ทาเตยามะสามารถใช้บัตรเครดิตได้
คำเตือน

บัตรโดยสารสำหรับทุกสถานีที่จะไปทางสถานีเด็นเทสึโทยาม่าจัดจำหน่ายที่นี่ ถ้าคุณซื้อบัตรที่นี่ คุณไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่อีก
สามารถใช้บริการขนส่งสัมภาระได้ที่นี่ด้วย

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร
 • (reception counter for baggage delivery service)
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ศูนย์ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  (สถานที่ให้บริการขนส่งสัมภาระ)
3สถานีโองิซาวะ
คำเตือน

กรุณาซื้อตั๋ว รถโดยสารประจำทางระหว่างโองิซาวะ-สถานีชินาโน่ โอมัตจิ หรือตั๋วรถบัสด่วนระหว่างโองิซาวะ-สถานีนากาโน่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หากลงกลางทางจะไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้ได้ หากจะลงกลางทางกรุณาซื้อตั๋วสำหรับไปยังป้ายรถประจำทางนั้นๆ

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ที่จำหน่ายตั๋ว
  (ไปชินาโน่ โอมัตจิ, นากาโน่)

โองิซาวะ・ชินาโน่ โอมัตจิ・นากาโน่ → โทยาม่า・ทาเตยามะ

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร

4สถานีนากาโน่ ป้ายจอดรถบัสทางด่วน
คำเตือน

กรุณาซื้อบัตรโดยสารเมื่อรถบัสเปลี่ยนคันแล้ว ตารางเวลารถบัสทางด่วนจากสถานีนากาโน่ - สถานีโองิซาวะ

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ชานชลาขึ้นรถบัสหมายเลข 25
5สถานีชินาโน่ โอมัตจิ
(ที่จำหน่ายตั๋วรถบัสประจำทางอยู่หน้าสถานี)
คำเตือน

1)ตั๋วรถบัสสำหรับไปโองิซาวะจำหน่ายที่นี่
2)สามารถใช้บริการขนส่งสัมภาระได้ที่ “อะลุพุสุ โรมัน กัง” ใกล้กับสถานีชินาโน่ โอมัตจิ

* บริการขนส่งสัมภาระไม่สามารถใช้ได้ที่โองิซาวะ

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ที่จำหน่ายตั๋วรถบัสประจำทาง
 • อะลุพุสุ โรมัน กัง
  (เคาน์เตอร์ให้บริการขนส่งสัมภาระ)
6สถานีโองิซาวะสามารถใช้บัตรเครดิตได้
คำเตือน

บัตรโดยสารสำหรับทุกสถานีที่จะไปทางสถานีเด็นเทสึโทยาม่าจัดจำหน่ายที่นี่ ถ้าคุณซื้อบัตรที่นี่ คุณไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่อีก

* สามารถใช้บริการขนส่งสัมภาระได้ที่นี่ด้วย

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร
7สถานีทาเตยามะ ชั้น 1
คำเตือน

บัตรโดยสารที่จะไปยังสถานีโทยาม่าและทางอุนะซุกิออนเซน กรุณาซื้อที่เครื่องจำหน่ายตบัตรโดยสารอัตโนมัติที่สถานีทาเตยามะชั้น 1

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร