กล้องถ่ายทอดสดทุ่งมิดางะฮาระ

ความสูงจากระดับน้ำทะเล1930m

วีดีโอ Time-lapse จากกล้องถ่ายทอดสดทุ่งมิดางะฮาระ (1 วัน)

วันที่ถ่าย 2019/11/23
เวลาที่ถ่าย 04:00〜20:00

"รูปภาพจากกล้องถ่ายทอดสดจะถูกตัดออกทุกๆ 3 นาที สามารถดูได้ที่วีดีโอ Time-lapse (สำหรับ 1 วัน)
วีดีโอจะเปลี่ยนใหม่เวลา 21:30 น. ของทุกวัน"

สถานที่ติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดที่ทุ่งมิดางะฮาระ