กล้องถ่ายทอดสดมูโรโด

ความสูงจากระดับน้ำทะเล2450m

วีดีโอ Time-lapse จากกล้องถ่ายทอดสดมูโรโด (1 วัน)

วันที่ถ่าย 2020/03/03
เวลาที่ถ่าย 04:00〜20:00

"รูปภาพจากกล้องถ่ายทอดสดจะถูกตัดออกทุกๆ 3 นาที สามารถดูได้ที่วีดีโอ Time-lapse (สำหรับ 1 วัน)
วีดีโอจะเปลี่ยนใหม่เวลา 21:30 น. ของทุกวัน"

สถานที่ติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดที่มูโรโด