รถบัสด่วนพิเศษ JR สถานีนากาโน่-สถานีโองิซาวะ

※นี่คือข้อมูลของปี 2016

รถบัสด่วนพิเศษ JR สถานีนากาโน่-สถานีโองิซาวะ (16 เมษายน - 30 พฤศจิกายน)

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว:ผู้ใหญ่ (เด็ก) JR สถานีชินาโน่ โอมัตจิ แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ・โรงแรมคุโรยอน รอแยล สถานีโองิซาวะ
JR สถานีนากาโน่ ทางออกทิศตะวันออก 2,100 เยน (1,050 เยน) 2,300 เยน (1,150 เยน) 2,600 เยน (1,300 เยน)

ไม่ต้องจอง

รถด่วนพิเศษJR สถานีนากาโน่ ทางออกทิศตะวันออก (ชานชาลาหมายเลข 25)→ชินาโน่ โอมัตจิ・สถานีโองิซาวะ
ออกจาก JR สถานีนากาโน่ ทางออกทิศตะวันออก 8:15 9:00 10:30 12:30 14:20 16:20
ถึงสถานีชินาโน่ โอมัตจิ 9:25 10:10 11:40 13:40 15:30 17:30
ถึงแหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ 9:35 10:20 11:50 13:50 15:40 17:40
ถึงโรงแรมคุโรยอน รอแยล 9:38 10:23 11:53 13:53 15:43 17:43
ถึงสถานีโองิซาวะ 10:00 10:45 12:15 14:15 16:05

ไม่สามารถโดยสารได้เฉพาะแค่ระหว่างชินาโน่ โอมัตจิ~สถานีโองิซาวะ

รถด่วนพิเศษชินาโน่ โอมัตจิ・สถานีโองิซาวะ→JR สถานีนากาโน่ ทางออกทิศตะวันออก
ออกจาก สถานีโองิซาวะ 11:05 13:00 14:10 15:10 16:30 18:05
ออกจาก โรงแรมคุโรยอน รอแยล 8:02 11:17 13:12 14:22 15:22 16:42 18:17
ออกจาก แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ 8:05 11:20 13:15 14:25 15:25 16:45 18:20
ออกจาก สถานีชินาโน่ โอมัตจิ 8:20 11:35 13:30 14:40 15:40 17:00 18:35
ถึงJR สถานีนากาโน่ ทางออกทิศตะวันออก 9:35 12:50 14:45 15:55 16:55 18:15 19:50

วันบริการ 7/9〜8/28

ไม่สามารถโดยสารได้เฉพาะแค่ระหว่างโองิซาวะ~สถานีชินาโน่ โอมัตจิ

ALPICO (จำกัด) สาขานากาโน่
โทร : 0262-54-6000