ตารางเวลา (4/10〜4/14)

เด็นเทสึโทยาม่าทาเตยามะ

ทางรถไฟจิโฮโทยาม่า
เด็นเทสึโทยาม่าออก เทราดะออก สถานีทาเตยามะถึง
     
     
     
     
     
5:25 5:37 6:16
5:25 5:38 6:18
6:03 6:21 7:16
6:12 6:29 7:20
7:02 7:21 8:12
7:04 7:22 8:16
     
(TY1)休 7:50 8:04 8:42
     
(TY1)平 7:58 8:11 8:48
8:02 8:23 9:09
8:13 8:30 9:19
     
(TY3)平 8:56 9:09 9:46
     
(TY3)休 9:00 9:13 9:51
9:15 9:32 10:19
     
(AP2)平 10:06 10:41
     
(AP2)休 10:07 10:42
10:10 10:28 11:13
     
(TY5)休 10:22 10:35 11:14
เด็นเทสึโทยาม่าออก เทราดะออก สถานีทาเตยามะถึง
10:33 10:54 11:41
10:57 11:15 12:00
11:21 11:41 12:27
11:26 11:48 12:33
12:12 12:30 13:23
12:29 12:49 13:39
12:57 13:15 14:06
12:58 13:15 14:01
13:32 13:50 14:35
13:49 14:07 14:52
13:51 14:11 15:04
14:34 14:55 15:55
14:43 15:01 15:46
15:10 15:29 16:22
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

สถานีทาเตยามะที่ราบบิโจไดระ

เคเบิลคาร์ทาเตยามะ
สถานีทาเตยามะออก ที่ราบบิโจไดระถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
8:00 8:07
   
8:40 8:47
9:00 9:07
   
9:40 9:47
   
10:20 10:27
10:40 10:47
   
11:20 11:27
11:40 11:47
12:20 12:27
   
13:00 13:07
   
13:40 13:47
   
   
14:20 14:27
สถานีทาเตยามะออก ที่ราบบิโจไดระถึง
   
15:00 15:07
   
   
15:30 15:37
16:00 16:07
   
   
16:30 16:37
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ที่ราบบิโจไดระมูโรโด

รถบัสที่ราบสูงทาเตยามะ
ที่ราบบิโจไดระออก ทุ่งมิดางะฮาระถึงออก ที่ราบเท็นงุไดระถึงออก มูโรโดถึง
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
9:00 9:30    
       
       
10:00 10:30    
       
       
11:00 11:30    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ที่ราบบิโจไดระออก ทุ่งมิดางะฮาระถึงออก ที่ราบเท็นงุไดระถึงออก มูโรโดถึง
       
15:10 15:40    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

มูโรโดไดกันโบ

รถบัสไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเตยามะ
มูโรโดออก ไดกันโบถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
มูโรโดออก ไดกันโบถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ไดกันโบที่ราบคุโรเบะไดระ

กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ
ไดกันโบออก ที่ราบคุโรเบะไดระถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ไดกันโบออก ที่ราบคุโรเบะไดระถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ที่ราบคุโรเบะไดระทะเลสาบคุโรเบะ

เคเบิลคาร์คุโรเบะ
ที่ราบคุโรเบะไดระออก ทะเลสาบคุโรเบะถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ที่ราบคุโรเบะไดระออก ทะเลสาบคุโรเบะถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

เขื่อนคุโรเบะโองิซาวะ

รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น
เขื่อนคุโรเบะออก โองิซาวะถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เขื่อนคุโรเบะออก โองิซาวะถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โองิซาวะชินาโน่ โอมัตจิ

รถบัสโดยสารประจำทาง
โองิซาวะออก ที่ราบสูงฮินะตะยามะถึงออก แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ ถึงออก ชินาโน่ โอมัตจิถึงออก นากาโนะถึง
7:05 7:17 7:20 7:40  
         
乗く 8:02 8:05 8:20 9:35
7:55 8:07 8:10 8:30  
         
8:55 9:07 9:10 9:30  
9:30 9:42 9:45 10:05
9:55 10:07 10:10 10:30
         
特□ 10:30 乗く 10:42 10:45 11:00 12:15
         
         
11:30 11:42 11:45 12:05
         
12:00 乗く 12:12 12:15 12:30 13:45
12:30 12:42 12:45 13:05
         
13:30 13:42 13:45 14:05
13:40 乗く 13:52 13:55 14:10 15:25
14:10 14:22 14:25 14:45
14:35 14:47 14:50 15:10
14:40 乗く 14:52 14:55 15:10 16:25
15:10 15:22 15:25 15:45
15:35 15:47 15:50 16:10
15:40 乗く 15:52 15:55 16:10 17:25
16:10 16:22 16:25 16:45
16:35 16:47 16:50 17:10
16:40 乗く 16:52 16:55 17:10 18:25
17:05 17:17 17:20 17:40
โองิซาวะออก ที่ราบสูงฮินะตะยามะถึงออก แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ ถึงออก ชินาโน่ โอมัตจิถึงออก นากาโนะถึง
         
         
    特※乗 17:40 17:55 19:10
17:55 18:07 18:10 18:30
特□ 18:05 乗く 18:17 18:20 18:35 19:50
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
ของ บริการเดินรถ… ทุกวัน
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์・วันหยุดชดเชย
ของ บริการเดินรถ… 4/20・21
4/27~29
5/3~6
7/27~8/25 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
8/13~15
9/14~10/14 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ของ บริการเดินรถ… 4/20・27・28、5/2~5、8/10~14、9/14・21・22、10/5・12・13
ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/4
ของ บริการเดินรถ… 7/27~8/25
ของ บริการเดินรถ… 4/15~8/25
ของ บริการเดินรถ… 4/15~10/20
ของ บริการเดินรถ… 4/15~5/6の毎日
6/9~7/1 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
7/7~8/26の毎日
9/1~10/8 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ของ บริการเดินรถ… 4/20・27・28、
5/2~5、
7/13・14・27~31、
8/1~14、
9/14・21・22、
10/5・12・13
ของ บริการเดินรถ… 4/15~5/31の毎日
7/13~8/31の毎日
9/1~11/4 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ของ บริการเดินรถ… 11/5〜11/30
ของ บริการเดินรถ… 11/5~10
ของ บริการเดินรถ… ~11/10
以降は美女平~室堂直通運行。
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY1) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 1
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY1) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 1
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY2) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 2
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY2) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 2
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY3) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 3
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY3) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 3
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY4) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 4
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY4) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 4
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY5) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 5
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY5) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 5
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY6) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 6
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY6) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 6
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(AP1) アルペン1号
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(AP1) アルペン1号
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(AP2) アルペン2号
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(AP2) アルペン2号
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(AP4) アルペン4号
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(AP4) アルペン4号