ตารางเวลา (4/15〜11/4)

เด็นเทสึโทยาม่าทาเตยามะ

ทางรถไฟจิโฮโทยาม่า
เด็นเทสึโทยาม่าออก เทราดะออก สถานีทาเตยามะถึง
     
     
     
     
     
5:25 5:37 6:16
5:25 5:38 6:18
6:03 6:21 7:16
6:12 6:29 7:20
7:02 7:21 8:12
7:04 7:22 8:16
     
(TY1)休 7:50 8:04 8:42
     
(TY1)平 7:58 8:11 8:48
8:02 8:23 9:09
8:13 8:30 9:19
     
(TY3)平 8:56 9:09 9:46
     
(TY3)休 9:00 9:13 9:51
9:15 9:32 10:19
     
(AP2)平 10:06 10:41
     
(AP2)休 10:07 10:42
10:10 10:28 11:13
     
(TY5)休 10:22 10:35 11:14
เด็นเทสึโทยาม่าออก เทราดะออก สถานีทาเตยามะถึง
10:33 10:54 11:41
10:57 11:15 12:00
11:21 11:41 12:27
11:26 11:48 12:33
12:12 12:30 13:23
12:29 12:49 13:39
12:57 13:15 14:06
12:58 13:15 14:01
13:32 13:50 14:35
13:49 14:07 14:52
13:51 14:11 15:04
14:34 14:55 15:55
14:43 15:01 15:46
15:10 15:29 16:22
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

สถานีทาเตยามะที่ราบบิโจไดระ

เคเบิลคาร์ทาเตยามะ
สถานีทาเตยามะออก ที่ราบบิโจไดระถึง
   
   
   
   
   
6:00 6:07
6:20 6:27
6:40 6:47
7:00 7:07
7:20 7:27
7:40 7:47
8:00 8:07
8:20 8:27
8:40 8:47
9:00 9:07
9:20 9:27
9:40 9:47
10:00 10:07
10:20 10:27
10:40 10:47
11:00 11:07
11:20 11:27
11:40 11:47
12:20 12:27
12:40 12:47
13:00 13:07
13:20 13:27
13:40 13:47
14:00 14:07
สถานีทาเตยามะออก ที่ราบบิโจไดระถึง
   
14:20 14:27
14:40 14:47
15:00 15:07
   
15:20 15:27
15:40 15:47
16:00 16:07
   
16:20 16:27
16:40 16:47
   
17:00 17:07
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ที่ราบบิโจไดระมูโรโด

รถบัสที่ราบสูงทาเตยามะ
ที่ราบบิโจไดระออก ทุ่งมิดางะฮาระถึงออก ที่ราบเท็นงุไดระถึงออก มูโรโดถึง
       
       
       
       
       
       
6:40 7:10 7:20 7:30
7:00 7:30 7:40 7:50
       
7:40 8:10 8:20 8:30
       
8:20 8:50 9:00 9:10
       
9:00 9:30 9:40 9:50
       
9:40 10:10 10:20 10:30
       
10:20 10:50 11:00 11:10
       
11:00 11:30 11:40 11:50
       
11:40 12:10 12:20 12:30
12:00 12:30 12:40 12:50
12:40 13:10 13:20 13:30
       
13:20 13:50 14:00 14:10
       
14:00 14:30 14:40 14:50
       
ที่ราบบิโจไดระออก ทุ่งมิดางะฮาระถึงออก ที่ราบเท็นงุไดระถึงออก มูโรโดถึง
       
14:40 15:10 15:20 15:30
       
15:20 15:50 16:00 16:10
       
       
       
16:10 16:40 16:50 17:00
       
       
17:00 17:30 17:40 17:50
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

มูโรโดไดกันโบ

รถบัสไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเตยามะ
มูโรโดออก ไดกันโบถึง
   
   
   
   
   
   
7:45 7:55
   
8:15 8:25
8:45 8:55
   
9:15 9:25
9:45 9:55
   
10:15 10:25
10:45 10:55
   
11:15 11:25
11:45 11:55
12:15 12:25
   
13:00 13:10
13:15 13:25
13:45 13:55
   
14:15 14:25
14:45 14:55
15:15 15:25
   
มูโรโดออก ไดกันโบถึง
   
15:45 15:55
16:00 16:10
16:30 16:40
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ไดกันโบที่ราบคุโรเบะไดระ

กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ
ไดกันโบออก ที่ราบคุโรเบะไดระถึง
   
   
   
   
   
   
8:10 8:17
8:30 8:37
8:50 8:57
9:10 9:17
9:30 9:37
9:50 9:57
10:10 10:17
10:30 10:37
10:50 10:57
11:10 11:17
11:30 11:37
11:50 11:57
12:20 12:27
12:40 12:47
13:00 13:07
13:20 13:27
13:40 13:47
14:00 14:07
14:20 14:27
14:40 14:47
15:00 15:07
15:30 15:37
15:50 15:57
ไดกันโบออก ที่ราบคุโรเบะไดระถึง
   
   
16:15 16:22
16:45 16:52
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ที่ราบคุโรเบะไดระทะเลสาบคุโรเบะ

เคเบิลคาร์คุโรเบะ
ที่ราบคุโรเบะไดระออก ทะเลสาบคุโรเบะถึง
   
   
   
   
   
   
8:30 8:35
8:50 8:55
9:10 9:15
9:30 9:35
9:50 9:55
10:10 10:15
10:30 10:35
10:50 10:55
11:10 11:15
11:30 11:35
12:00 12:05
12:20 12:25
12:40 12:45
13:00 13:05
13:20 13:25
13:40 13:45
14:00 14:05
14:20 14:25
14:40 14:45
15:00 15:05
15:20 15:25
15:40 15:45
16:00 16:05
ที่ราบคุโรเบะไดระออก ทะเลสาบคุโรเบะถึง
   
   
16:35 16:40
17:00 17:05
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

เขื่อนคุโรเบะโองิซาวะ

รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น
เขื่อนคุโรเบะออก โองิซาวะถึง
   
   
7:05 7:21
7:35 7:51
8:05 8:21
8:35 8:51
9:05 9:21
9:35 9:51
   
10:05 10:21
10:35 10:51
   
11:05 11:21
11:35 11:51
   
12:05 12:21
   
   
13:05 13:21
13:35 13:51
14:05 14:21
   
14:35 14:51
15:05 15:21
   
15:35 15:51
16:05 16:21
   
16:35 16:51
เขื่อนคุโรเบะออก โองิซาวะถึง
   
   
17:05 17:21
17:35 17:51
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โองิซาวะชินาโน่ โอมัตจิ

รถบัสโดยสารประจำทาง
โองิซาวะออก ที่ราบสูงฮินะตะยามะถึงออก แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ ถึงออก ชินาโน่ โอมัตจิถึงออก นากาโนะถึง
7:05 7:17 7:20 7:40  
         
乗く 8:02 8:05 8:20 9:35
7:55 8:07 8:10 8:30  
         
8:55 9:07 9:10 9:30  
9:30 9:42 9:45 10:05
9:55 10:07 10:10 10:30
         
特□ 10:30 乗く 10:42 10:45 11:00 12:15
         
         
11:30 11:42 11:45 12:05
         
12:00 乗く 12:12 12:15 12:30 13:45
12:30 12:42 12:45 13:05
         
13:30 13:42 13:45 14:05
13:40 乗く 13:52 13:55 14:10 15:25
14:10 14:22 14:25 14:45
14:35 14:47 14:50 15:10
14:40 乗く 14:52 14:55 15:10 16:25
15:10 15:22 15:25 15:45
15:35 15:47 15:50 16:10
15:40 乗く 15:52 15:55 16:10 17:25
16:10 16:22 16:25 16:45
16:35 16:47 16:50 17:10
16:40 乗く 16:52 16:55 17:10 18:25
17:05 17:17 17:20 17:40
โองิซาวะออก ที่ราบสูงฮินะตะยามะถึงออก แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ ถึงออก ชินาโน่ โอมัตจิถึงออก นากาโนะถึง
         
         
    特※乗 17:40 17:55 19:10
17:55 18:07 18:10 18:30
特□ 18:05 乗く 18:17 18:20 18:35 19:50
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
ของ บริการเดินรถ… ทุกวัน
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์・วันหยุดชดเชย
ของ บริการเดินรถ… 4/20・21
4/27~29
5/3~6
7/27~8/25 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
8/13~15
9/14~10/14 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ของ บริการเดินรถ… 4/20・27・28、5/2~5、8/10~14、9/14・21・22、10/5・12・13
ของ บริการเดินรถ… 4/15~11/4
ของ บริการเดินรถ… 7/27~8/25
ของ บริการเดินรถ… 4/15~8/25
ของ บริการเดินรถ… 4/15~10/20
ของ บริการเดินรถ… 4/15~5/6の毎日
6/9~7/1 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
7/7~8/26の毎日
9/1~10/8 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ของ บริการเดินรถ… 4/20・27・28、
5/2~5、
7/13・14・27~31、
8/1~14、
9/14・21・22、
10/5・12・13
ของ บริการเดินรถ… 4/15~5/31の毎日
7/13~8/31の毎日
9/1~11/4 ของวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ของ บริการเดินรถ… 11/5〜11/30
ของ บริการเดินรถ… 11/5~10
ของ บริการเดินรถ… ~11/10
以降は美女平~室堂直通運行。
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY1) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 1
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY1) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 1
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY2) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 2
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY2) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 2
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY3) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 3
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY3) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 3
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY4) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 4
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY4) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 4
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY5) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 5
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY5) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 5
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(TY6) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 6
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(TY6) รถไฟด่วนพิเศษทาเตยามะ ขบวนที่ 6
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(AP1) アルペン1号
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(AP1) アルペン1号
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(AP2) アルペン2号
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(AP2) アルペン2号
平ของ บริการเดินรถ… วันธรรมดา
(AP4) アルペン4号
ของ บริการเดินรถ… วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(AP4) アルペン4号