ตารางเวลา (4/10〜4/14)

ชินาโน่ โอมัตจิโองิซาวะ

รถบัสโดยสารประจำทาง
นากาโนะออก ชินาโน่ โอมัตจิถึงออก แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ ถึงออก ที่ราบสูงฮินะตะยามะถึงออก โองิซาวะถึง
         
         
         
         
         
5:30 5:43 5:46 6:10
         
         
6:15 6:28 6:31 6:55
         
         
7:10 7:23 7:26 7:50
         
         
8:00 8:13 8:16 8:40
8:30 8:43 8:46 9:10
特* 7:50     9:25
         
         
9:05 9:18 9:21 9:45
8:15 9:25 9:35 降く 9:38 10:00
9:00 10:10 10:20 降く 10:23 10:45
         
10:30 10:43 10:46 11:10
         
11:20 11:33 11:36 12:00
10:30 11:40 11:50 降く 11:53 12:15
         
         
นากาโนะออก ชินาโน่ โอมัตจิถึงออก แหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ ถึงออก ที่ราบสูงฮินะตะยามะถึงออก โองิซาวะถึง
12:25 12:38 12:41 13:05
13:15 13:28 13:31 13:55
         
12:30 13:40 13:50 降く 13:53 14:15
  13:40 13:53 13:56 14:20
14:15 14:28 14:31 14:55
         
         
         
         
14:05 15:15 15:25 降く 15:28 15:50
  15:15 15:28 15:31 15:55
         
16:15 16:28 16:31 16:55
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

โองิซาวะเขื่อนคุโรเบะ

รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น
โองิซาวะออก เขื่อนคุโรเบะถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
โองิซาวะออก เขื่อนคุโรเบะถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ทะเลสาบคุโรเบะที่ราบคุโรเบะไดระ

เคเบิลคาร์คุโรเบะ
ทะเลสาบคุโรเบะออก ที่ราบคุโรเบะไดระถึง
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ทะเลสาบคุโรเบะออก ที่ราบคุโรเบะไดระถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ราบคุโรเบะไดระไดกันโบ

กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ
ที่ราบคุโรเบะไดระออก ไดกันโบถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ที่ราบคุโรเบะไดระออก ไดกันโบถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ไดกันโบมูโรโด

รถบัสไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเตยามะ
ไดกันโบออก มูโรโดถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ไดกันโบออก มูโรโดถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

มูโรโดที่ราบบิโจไดระ

รถบัสที่ราบสูงทาเตยามะ
มูโรโดออก ที่ราบเท็นงุไดระถึงออก ทุ่งมิดางะฮาระถึงออก ที่ราบบิโจไดระถึง
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    9:35 10:10
       
       
    10:35 11:10
       
       
       
       
       
       
       
    13:25 14:00
       
       
       
       
มูโรโดออก ที่ราบเท็นงุไดระถึงออก ทุ่งมิดางะฮาระถึงออก ที่ราบบิโจไดระถึง
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    15:45 16:20
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ที่ราบบิโจไดระสถานีทาเตยามะ

เคเบิลคาร์ทาเตยามะ
ที่ราบบิโจไดระออก สถานีทาเตยามะถึง
   
   
   
   
   
   
   
   
8:40 8:47
9:00 9:07
9:40 9:47
   
   
10:20 10:27
   
10:40 10:47
11:20 11:27
11:40 11:47
12:20 12:27
   
13:00 13:07
   
13:40 13:47
   
14:20 14:27
   
   
   
   
ที่ราบบิโจไดระออก สถานีทาเตยามะถึง
   
   
15:00 15:07
15:30 15:37
   
   
   
   
16:00 16:07
   
   
   
16:30 16:37
17:00 17:07
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ทาเตยามะเด็นเทสึโทยาม่า

ทางรถไฟจิโฮโทยาม่า
สถานีทาเตยามะออก เทราดะถึง เด็นเทสึโทยาม่าถึง
     
     
     
     
     
7:43 8:31 8:55
8:14 8:58 9:21
8:20 9:07 9:26
平◆ 8:52 9:38 9:56
休◉ 9:22 10:06 10:26
9:50 10:38 10:55
9:51 10:35 10:55
休◆ 10:19 11:05 11:28
平◉ 10:43 11:28 11:46
休◉ 10:46 11:30 11:52
11:14 11:59 12:19
11:31 12:15 12:35
休◉ 12:06 12:50 13:11
12:30 13:14 13:34
12:45 13:29 13:53
13:38 14:27 14:49
休※ 13:39 14:27 14:50
14:08 14:52 15:15
     
(AP1)休※ 14:38 15:12
     
(AP1)平※ 14:40 15:13
     
(TY4)平※ 14:56 15:31 15:45
สถานีทาเตยามะออก เทราดะถึง เด็นเทสึโทยาม่าถึง
     
(TY2)休※ 15:05 15:40 15:54
15:18 16:03 16:23
15:27 16:12 16:29
     
(TY6)平※ 15:52 16:27 16:41
     
(TY4)休※ 15:56 16:31 16:45
16:22 17:07 17:26
16:23 17:07 17:26
     
(TY6)休※ 16:50 17:25 17:40
17:30 18:14 18:33
17:30 18:15 18:37
18:26 19:10 19:31
18:26 19:10 19:32
19:22 20:06 20:25
19:24 20:08 20:31